Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11459 [X]

Grodzisk, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 366

o zmianach w Książęcej Komisji Wyborczej

Art. 1.


W Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 r. — Ordynacji wyborczej wprowadza się następujące zmiany:

w art. 4 ust. 4 pkt 2

wyrazy: "obywatel niekandydujący w wyborach" zastępuje się wyrazami: "członek Naczelnej Izby Architektury"

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny