Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11466 [X]

Grodzisk, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 368

ws. zmiany ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1


W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim wprowadza się następującą zmianę:

Artykuł 3. ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

"2. Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:
1) jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz"


otrzymuje brzmienie:

"2. Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:
1) jako obywatel, spełniałby połowę kryterium sumy wag, określonej w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz"

Art. 2


Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny