Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 11490 [X]

Angemont, dnia 3 maja 2020 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie stawki ryczałtu od instytucji (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6 Ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu ustala się dla celów podatkowych stawkę ryczałtową przychodu z tytułu tantiem od następujących instytucji:

-Gazeta Hasselandzka (S00225) - 1200 lt od jednego artykułu.

Art. 2.

Stawka ryczałtowa jest pobierana comiesięcznie na konto Królestwa Hasselandu i ma pierwszeństwo względem obliczenia podatku na zasadach ogólnych.

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny