Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11510 [X]

Angemont, dnia 12 maja 2020 r.

Ustawa

o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu

Art. 1.

1. Art. 12. Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019r. o brzmieniu:
„Lord Szambelan wybierany jest w niejawnych, bezpośrednich wyborach na okres 4 miesięcy przez wszystkich aktywnych według prawa sarmackiego obywateli Królestwa Hasselandu.”
otrzymuje brzmienie:
„Lord Szambelan wybierany jest w niejawnych, bezpośrednich wyborach na okres sześciu miesięcy przez wszystkich aktywnych według prawa sarmackiego obywateli Królestwa Hasselandu.”


2. Art. 18. Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019r. o brzmieniu:
„Obradom Zgromadzenia Krajowego przewodniczy Lord Protektor wybierany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres 4 miesięcy spośród wszystkich obywateli Królestwa Hasselandu.”
otrzymuje brzmienie:
„Obradom Zgromadzenia Krajowego przewodniczy Lord Protektor wybierany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres sześciu miesięcy spośród wszystkich obywateli Królestwa Hasselandu.”

3. Pierwszymi kadencjami, do których mają zastosowanie przepisy niniejszej ustawy, są kadencje rozpoczynające się odpowiednio:
a) Lorda Szambelana - 13 lipca 2020 r.,
b) Lorda Protektora - 25 maja 2020 r.

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny