Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 11554 [X]

Grodzisk, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji

 

Delegaci na Sejmiku Koronnym zebrani,
na drodze głosowania decyzję podjąwszy,
uchwalili niniejszym wybór
 
barona Bartosza von Thorn-Janiczka
 
na stanowisko Namiestnika Starosarmacji,
polecając mu utworzenie Konfederacji,
która obejmie opieką:
los Starosarmacji,
wszystkie dzielnice prowincji
oraz naród rdzennych Sarmatów,
w oczekiwaniu na powrót prawdziwego Księcia,
który zasiądzie na tronie Jedynej i Niepodzielnej Sarmacji.

(—) baron Bartosz von Thorn-Janiczek
p.o. Marszałka Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny