Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 11588 [X]

Grodzisk, dnia 16 czerwca 2020 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie wniosków z debaty na temat odpłatności za artykuły

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy Sejmu nr nr 314 Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. Sejm przyjmuje następujące wnioski z debaty na temat odpłatności za artykuły:
1) poziom artykułów publikowanych przez nowych mieszkańców jest coraz niższy,
2) artykuły o najniższym poziomie mogą zniechęcać potencjalnych nowych mieszkańców,
3) obecny system ukrywania takich artykułów przez Prefekturę jest niedoskonały i może naruszać wolność słowa,
4) problem należy jakoś rozwiązać,
5) istnieją znaczne rozbieżności co do proponowanego sposobu jego rozwiązania,
6) zagadnienie wymaga dalszych konsultacji społecznych i wypracowania kompromisu.

(—) Joanna Izabela
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny