Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 11665 [X]

Grodzisk, dnia 1 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu

ws. opróżnienia tronu książęcego

1 §

Na podstawie art. 7 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, stwierdzam opróżnienie tronu książęcego przez Filipa I Gryfa. 

 2§

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Joanna Izabela
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny