Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11667 [X]

Angemont, dnia 2 sierpnia 2020 r.

Ustawa Zgromadzenia Krajowego

w sprawie Uchylenia Ustawy o Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny z 17 września 2018 r

Art. 1.

Uchyla się Ustawę o Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny z dnia 17. września 2018 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Praw.

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny