Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 11686 [X]

Grodzisk, dnia 8 sierpnia 2020 r.

Laudum Sejmiku Koronnego

w obronie godności gellońskiej

My, Obywatele Starosarmacji z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjmujemy informacje o wydarzeniach które miały miejsce w dniu 1-ego sierpnia 2020 r. podczas uroczystości 17-tej rocznicy istnienia Królestwa Teutonii. Stanowczo protestujemy przeciwko kreowaniu i promowaniu kłamliwych oraz krzywdzących stereotypów godzących w dobre imię każdej Gellonki i każdego Gellończyka jacy kiedykolwiek stępali po ziemi Księstwa Sarmacji.

Żal nasz spotęgowany jest faktem, że w opisywanym procederze udział wzięły najwyższe rangą władze Królestwa Teutonii które zamiast cieszyć się i świętować doniosłą rocznicę oraz niedawno uzyskany status państwa stowarzyszonego postanowiły lżyć społeczność Starosarmacji.

Skutki tak nieodpowiedzialnego działania mogą być potworne i już dzisiaj byliśmy świadkami nawoływania do zabijania Gellończyków i składania ich w ofierze ku czci bożków teutońskich. Zmrożeni ogromem tlącej się w Teutończykach nienawiści postanawiamy o wywieszeniu na czas 100 dni portretów prowodyrów ostatnich wydarzeń na Ścianie Wstydu na Wyspie Rozpacz i zapowiadamy dalsze stanowcze działania w przypadku kolejnych incydentów.

(—) Prokrust diuk Zombiakov
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny