Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 11740 [X]

Angemont, dnia 3 września 2020 r.

Ustawa konstytucyjna

o naprawie Królestwa Hasselandu (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]

Celem Ustawy jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na terytorium Królestwa Hasselandu dla przeprowadzenia zmian niezbędnych do naprawy sytuacji w kraju.

Art. 2. [Uprawnienia Lorda Szambelana]

W okresie obowiązywania Ustawy, Lord Szambelan:
1. po konsultacji z Lordem Protektorem może przyjmować dekrety z mocą ustawy,
2. w uzgodnieniu z Lordem Protektorem może w drodze przyjęcia dekretów dokonywać zmian w Konstytucji Królestwa Hasselandu.

Art. 3. [Procedura legislacyjna]

1. W okresie obowiązywania Ustawy, zawiesza się funkcjonowanie Zgromadzenia Krajowego.
2. Posiadający inicjatywę ustawodawczą mogą składać projekty ustaw do Lorda Szambelana.

Art. 4. [Kadencje]

Kadencja Lorda Szambelana i Lorda Protektora kończy się 30 dni po zakończeniu obowiązywania niniejszej ustawy.

Art. 5. [Obowiązywanie ustawy]

Ustawa obwiązuje po opublikowaniu. Lord Szambelan w uzgodnieniu z Lordem Protektorem może podjąć w formie dekretu decyzję o zakończeniu jej obowiązywania.

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny