Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11746 [X]

Angemont, dnia 6 września 2020 r.

Dekret Lorda Szambelana z mocą ustawy

w sprawie uchylenia ustaw

Art. 1.  Na mocy Art. 2. Ustawy Konstytucyjnej o naprawie Królestwa Hasselandu z dnia 3 września 2020 roku uchyla się następujące ustawy:

1. Ustawę w sprawie organizacji Gwardii Hasselandzkiej z dnia 25 stycznia 2019 roku,
2. Ustawę o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora z dnia 10 stycznia 2019 roku,
3. Ustawę o Wicekrólestwie Cyberii z dnia 19 lipca 2019 roku,
4. Ustawę o Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

Art. 2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny