Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 11783 [X]

Grodzisk, dnia 26 września 2020 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws. wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Art. 1. [Funkcjonariusze publiczni]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:
  1. Marszałka, Wicemarszałków Sejmu i Posłów na Sejm,
  2. Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów, wiceministrów,
  3. Marszałka i Asesorów Trybunału Koronnego,
  4. Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
  5. przedstawicieli dyplomatycznych tj. ambasadorów, radców, attaché wojskowych,
  6. pracowników Korpusu Administracji Rządowej tj. pracowników instytucji podlegających Radzie Ministrów.

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

1. Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:


2. Wynagrodzenia się łączą.
3. Kanclerz może przyznawać premię za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy. Suma premii w miesiącu nie może przekroczyć pensji.
4. Kanclerz może zdecydować o niewypłaceniu pensji w sytuacji braku aktywności na urzędzie.
5. W przypadku urzędników, którzy rozpoczęli lub zakończyli pracę w trakcie miesiąca, wypłaca się odpowiedni procent wynagrodzenia, w zależności od ilości przepracowanych dni.

 

Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzeń]

Wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 15 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

2. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 20 listopada 2019 r. (poz. 11241 DP) oraz Rozporządzenie Kanclerza ws. zmiany rozporządzenia ws. wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych z dnia 5 maja 2020 r. (poz. 11494 DP).

(—) diuk Prokrustes
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny