Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 11818 [X]

Grodzisk, dnia 5 października 2020 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie przyznania premii

Art. 1

Na podstawie art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Kanclerza ws. wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych z dnia 26 września 2020 r. postanawiam o przyznaniu następujących premii za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków:

1. Marszałek Sejmu oraz Poseł, Brunon Krasnodębski (AH160) - 15.000 lt
2. Ministra Finansów, Ola Marcjan-Chojnacka (A3175) - 15.000 lt
3. Minister Spraw Zagranicznych, Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski (AH012) - 15.000 lt
4. Minister Spraw Wewnętrznych, Severin von Verwaltung (AG763) - 15.000 lt
5. Ministra Spraw Wewnętrznych, Joanna Izabela (AG472) - 15.000 lt
6. Poseł, Krzysztof Hans van der Ice (AB726) - 5.000 lt
7. Poseł, Ludwik Tomović (AF433) - 5.000 lt
8. Poseł, Kuba Hogh-Sedrovski (AF099) - 5.000 lt
9. Poseł, Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki (AE804) - 5.000 lt

Art. 2

Postanowienie kieruje się niezwłocznie do wykonania.

(—) diuk Prokrustes
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny