Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 11820 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2020 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie ogłoszenia wyników referendum

Na podstawie art. 12 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 r. — Ordynacji Wyborczej z dnia 12 października 2019 r. Książęca Komisja Wyborcza obwieszcza wyniki Referendum ws. Rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji zarządzonego na dni 3-4.10.2020 r. Postanowienie Księcia ws. zarządzenia referendum z dn. 27 września 2020 r.

Pytanie referendalne: Czy jesteś za rozwiązaniem Sejmu przed upływem kadencji?
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 66
Liczba osób, która wzięła udział w głosowaniu: 40
Wyniki głosowania na poszczególne opcje:
Za - 57 głosów (23 wyborców)
Przeciw - 24 głosów (10 wyborców)
Głos Pusty - 13 głosów (7 wyborców)

W obliczu powyższych wyników, Książęca Komisja Wyborcza obwieszcza, że Sejm LXV kadencji został rozwiązany przed upływem kadencji w referendum.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę

(—) Avril von Levengothon
Członek Książęcej Komisji Wyborczeji

(—) Daniel January von Tauer-Krak
Członek Książęcej Komisji Wyborczej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny