Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduPostanowienia Lorda Szambelana, poz. 11822 [X]

Angemont, dnia 6 października 2020 r.

Dekret Lorda Szambelana

w sprawie odwołania Stanu Nadzwyczajnego

Art. 1. Decyduje się o zakończeniu Stanu Nadzwyczajnego w Królestwie Hasselandu
Art. 2. Uchyla się Ustawę Konstytucyjną z dnia 3 września 2020 roku o naprawie Królestwa Hasselandu.
Art. 3. Wszystkie akty wydane od momentu uchwalenia Ustawy Konstytucyjnej z dnia 3 września 2020 roku o naprawie Królestwa Hasselandu do dnia wydania niniejszej ustawy zachowuje się w porządku prawnym.
Art. 4. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Alfred Fabian markiz von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny