Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 11875 [X]

Grodzisk, dnia 26 października 2020 r.

Proklamacja Księcia

Akt abdykacji

W trosce o dalszy los Księstwa Sarmacji i jego przyszłość, stwierdzamy iż nie jesteśmy w stanie w sposób wystarczający odpowiedzieć na dynamicznie zmieniające się potrzeby państwa. Wobec wyższej potrzeby i konieczności, zdecydowaliśmy się przekazać panowanie w Księstwie Sarmacji Następcy.

Przeto abdykujemy, zrzekając się Korony Księstwa Sarmacji i przekazujemy tę proklamację wraz z Insygniami Władzy Książęcej na ręce Namiestnika Starosarmacji.

Na dowód prawdziwości słów spisanych w niniejszym Akcie umieszczamy na nim Nasz podpis i pieczęcią Naszą sygnujemy w dwudziestym szóstym dniu października roku dwa tysiące dwudziestego.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny