Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 11895 [X]

Grodzisk, dnia 28 października 2020 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie zatwierdzenia rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego

Art. 1.

Na podstawie art. 12. ust. 3. Konstytucji Księstwa Sarmacji Sejm zatwierdza rozporządzenie Księcia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1

Treść zatwierdzanego rozporządzenia

Dziennik Praw

(—) Orjon hrabia von Thorn-Surma,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny