Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 11901 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2020 r.

Laudum Sejmiku Koronnego

w sprawie powołania Marszałka Sejmiku Koronnego

Art. 1

Niniejszym oznajmia się, iż głosami sześciu obywateli Starosarmacji ogłasza się Marszałkiem Sejmiku Koronnego Jaśnie Oświeconego Prokrustesa.

Art. 2

Laudum wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.

(—) Bartosz wicehrabia von Thorn-Janiczek
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny