Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiAmbasadorowie, poz. 11944 [X]

Grodzisk, dnia 16 listopada 2020 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie powołania ambasadora

Na podstawie art. 9. ust. 8. pkt. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, postanawiam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Czcigodnego Barona Hewreta z Gerwenu (AF166) na stanowisko ambasadora Księstwa Sarmacji w Państwie Kościelnym Rotria.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Orjon hrabia Surma,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny