Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11958 [X]

Angemont, dnia 25 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy

o finansach publicznych Hasselandu

Art. 1.


1. Art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 19 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu, w brzmieniu:
"Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zaopatrzenie kantyny w Angemoncie."
przyjmuje brzmienie:
"Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z merem Angemontu stałe zaopatrzenie kantyny w Angemoncie. W odstępach miesięcznych bądź innych, ustalonych wspólnie, mer Angemontu oblicza bilans z tytułu sprzedaży w kantynie miejskiej i może zwrócić się do Lorda Szambelana lub innej wyznaczonej przez niego osoby, sprawującej pieczę nad finansami publicznymi Hasselandu o pokrycie deficytu z tego tytułu."

2. Skreśla się art. 11 w brzmieniu:
"Nowi obywatele mogą starać się o dofinansowanie, którego szczegóły określa Art 9."Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny