Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11967 [X]

Grodzisk, dnia 29 listopada 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 381

o odnowieniu przysięgi obywatelskiej

Art. 1.

  1. Każda osoba posiadająca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obywatelstwo sarmackie zobowiązana jest do odnowienia przysięgi obywatelskiej.
  2. Przysięgę obywatelską odnawia się w odpowiednim dedykowanym do tego dziale na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji, właściwym dla Jego Książęcej Mości, słowami:
    „Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro Księstwa Sarmacji; że będę stał na straży integralnosci terytorialnej Księstwa Sarmacji, wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich, przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, zawsze, gdy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
  3. Książę stwierdza utratę obywatelstwa przez obywatela, który nie odnowił przysięgi w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Piotr II Grzegorz,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny