Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduPostanowienia Lorda Szambelana, poz. 12032 [X]

Angemont, dnia 21 grudnia 2020 r.

Postanowienie Lorda Szambelana

o stwierdzeniu utraty obywatelstwa Królestwa Hasselandu

Art. 1.

Działając na podstawie Art. 4. pkt. 2 i 3 Ustawy  obywatelstwie Królestwa Hasselandu, stwierdzam utratę obywatelstwa Królestwa Hasselandu przez następujące osoby:

- Eddard Noqtern

- Thomas von Lissendorf

- Bajtuś

- Erik Otton von Hohenburg

- Michaił von Hippogriff-Vovkulak

- Artur Kardacz

- Józef Sowiński 

- Gerson Obata

- Piotr Pawłowicz

- Cris Menago

- Artur Jarowit

Art. 2.

1. W przypadku, gdy osobom wymienionym w Art. 1. odebrano obywatelstwo w okresie przed wydaniem niniejszego postanowienia, wówczas postanowie wyłącznie potwierdza ten fakt.

2. W przypadku, gdy osoby wymienione w Art. 1. posiadały obywatelstwo w dniu wydania niniejszego postanowienia, wówczas obywatelstwo zostaje im odebrane.

3. Stwierdzając istotne zasługi niżej wymienionych osób, stwierdzam, iż pozostają one mieszkańcami Królestwa Hasselandu: Eddard Noqtern, Bajtuś, Józef Sowiński.

Art. 3.

Postanowienie wchodzi w życie po opublikowaniu.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny