Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 12036 [X]

Grodzisk, dnia 26 grudnia 2020 r.

Postanowienie Ministra Edukacji i Nauki

ws. emisji znaczków

§ 1.

Działając w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ws. emisji znaczków pocztowych z dnia 23 września 2020 r. postanawiam o emisji znaczków pocztowych wg. ponizszych właściwości:

  1. Cel emisji znaczka: Sprzedaż na Poczcie Baridajskiej
  2. Nazwa znaczków: Święta 2020 (I) oraz Święta 2020 (II)
  3. Nominał znaczków: 5 000 lt
  4. Data emisji znaczków: z dniem wejścia w życie niniejszego postanowienia, o godz. 19:00
  5. Ilość znaczków przeznaczonych do emisji (wielkość emisji): po 40 znaczków
  6. Limit znaczków na mieszkańca: po 2
  7. Projekt znaczków:

 

8. Rachunek na który zostanie przelana kwota z emisji znaczków: Rada Ministrów (G00001)
8. Autorzy znaczków: Apolinary Montserrat (AG668) oraz Krzysztof Jurkowski (AH228).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Prokrustes
Minister Edukacji i Nauki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny