Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 12048 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2021 r.

Ustawa Sejmu nr 389

o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw

Art. 1.

Art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r., w brzmieniu:

"Świętami i uroczystościami państwowymi są:

 1. rocznica wstąpienia na tron aktualnie panującego Księcia,
 2. 11 stycznia — Dzień Pamięci Narodowej.
 3. 12 marca — rocznica powstania Sclavinii,
 4. 1 maja — Dzień Jedności Sarmackiej,
 5. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
 6. 25 czerwca — rocznica powstania Baridasu,
 7. 3 lipca — rocznica powstania Hasselandu,
 8. 29 lipca — rocznica powstania Teutonii,
 9. 25 lutego — rocznica powstania Starosarmacji,
 10. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych."

otrzymuje brzmienie:

"Świętami i uroczystościami państwowymi są:

 1. rocznica wstąpienia na tron aktualnie panującego Księcia,
 2. 11 stycznia — Dzień Pamięci Narodowej,
 3. 25 lutego — rocznica powstania Starosarmacji,
 4. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
 5. 3 lipca — rocznica powstania Hasselandu,
 6. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych.
 7. 1 października — Święto Edukacji i Nauki,
 8. 25 października — Dzień Jedności Sarmackiej."

Art. 2.

Uchyla się Ustawę Sejmu nr 149 o Królestwie Baridasu z dnia 18 marca 2012 r..

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Orjon hrabia Surma,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny