Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 12053 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2021 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ws. emisji znaczków pocztowych z dnia 23 września 2020 r. postanawiam o emisji znaczka pocztowego wg. ponizszych właściwości:

  1. Cel emisji znaczka: Sprzedaż na Poczcie Baridajskiej
  2. Nazwa znaczka: Dzień Pamięci Narodowej 2021
  3. Nominał znaczka: 5 000 lt
  4. Cena sprzedaży znaczka, jeśli jest inna niż nominał: n/d
  5. Data emisji znaczka: 11.01.2021 rok, godzina 18:00.
  6. Ilość znaczków przeznaczonych do emisji (wielkość emisji): 80 znaczków.
  7. Limit znaczków na mieszkańca: 2.
  8. Projekt znaczka:

9.  Rachunek na który zostanie przelana kwota z emisji znaczków: Rada Ministrów (G00001)
10. Autor znaczka: Apolinary Montserrat (AG668)

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie 11 stycznia 2021 roku, o godzinie 18:00.

(—) Heweliusz hrabia Popow-Chojnacki
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny