Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 12078 [X]

Grodzisk, dnia 26 stycznia 2021 r.

Postanowienie Regenta

ws. nadania lenna

Na podstawie art. 7. ust 2 pkt 2 Rozporządzenia Księcia w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych z dnia 3 grudnia 2020 roku stanowię, co następuje:

§ 1.

Wielmożnemu Wicehrabiemu Taddeo von Hippogriff-Piccolomini (AG864) w lenno nadaję baronię Wodospady Gryfów znajdującą się na terytorium Starosarmacji u źródeł rzeki Mirii. Polecam jemu opiekę nad lennem i jego mieszkańcami oraz ogłaszam, iż przysługiwać mu będzie tytuł Barona Wodospadów Gryfów.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) diuk Prokrustes
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny