Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 12084 [X]

Angemont, dnia 7 lutego 2021 r.

Ustawa

o wodach archipelagowych Królestwa Hasselandu

Art. 1. [definicja]

1. Wody archipelagowe Królestwa Hasselandu, zwane dalej wodami, to obszar morza wyznaczony przez archipelagową linię podstawową, która łączy liniami prostymi najbardziej wysunięte w morze punkty najdalej położonych wysp.
2. Wody traktowane są jak morze terytorialne Królestwa Hasselandu. Królestwu Hasselandu, będącemu częścią Księstwa Sarmacji, przysługuje suwerenność nad tymi wodami, ograniczona prawem nieszkodliwego przepływu oraz prawem przejścia archipelagowymi szlakami morskimi.

Art. 2. [archipelagowa linia podstawowa]

Ustanawia się archipelagową linię podstawową:
a) północ: północny kraniec wyspy Halanda - kosmodrom HAK - północny kraniec wyspy Khatari,
b) południowy zachód: zachodni kraniec wyspy Suratta - zachodni kraniec wyspy Vienbien,
c) południowy wschód: wschodni kraniec wyspy Vienbien - wschodni kraniec wyspy Razuri/Madeleina,
d) 20 km wokół wybrzeży Dornostii.

Art. 3. [przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu.

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny