Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 12108 [X]

Angemont, dnia 8 marca 2021 r.

Ustawa

o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu i innych ustaw

Art. 1.

W Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 2 pkt 4, w brzmieniu:
"(...)Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Szambelana(...)",
przyjmuje brzmienie:
"Rozporządzenia i postanowienia Lorda Szambelana".

Art. 2.

W dekrecie LS z mocą ustawy z dnia 6 października 2020 r. - Prawo Lokacyjne wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 8 dekretu, w brzmieniu:
"Lokowania lokacji dokonuje Lord Szambelan w drodze zarządzenia."
przyjmuje brzmienie:
"Lokowania lokacji dokonuje Lord Szambelan w drodze rozporządzenia."

2. Art. 11 dekretu, w brzmieniu:
"Lord Szambelan powołuje oraz odwołuje Lordów Namiestników w drodze rozporządzenia."
przyjmuje brzmienie:
"Lord Szambelan powołuje oraz odwołuje Lordów Namiestników w drodze postanowienia."

3. Art. 13 dekretu, w brzmieniu:

"Lenna oraz lokacje nie ulegają likwidacji. W przypadku zrzeczenia się lub utraty lenna przez lennika staje się ono lokacją."

przyjmuje brzmienie:

"1. Lenna nie ulegają likwidacji. W przypadku zrzeczenia się lub utraty lenna przez lennika staje się ono lokacją.
2. Lord Szambelan może w drodze rozporządzenia zlikwidować lokację w przypadku braku aktywności z nią związanej w okresie trzech miesięcy przed wydaniem rozporządzenia.
3. Od aktu z pkt 2 służy Lordowi Namiestnikowi lokacji prawo odwołania do Trybunału Koronnego na podstawie odrębnych przepisów, w ciągu 7 dni od wydania rozporządzenia."

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.

 

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny