Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 12132 [X]

Grodzisk, dnia 24 marca 2021 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

ws. zarządzenia referendum nad opróżnieniem tronu książęcego

Art. 1

Na podstawie art. 22 ust. 1 p. 5 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. P. poz. 8360 t.j.), na wniosek obywateli, zarządzam referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego:

  1. Termin głosowania: 17-18 kwietnia 2021 r. (do godziny 21.00).
  2. Postawione pytanie: „Czy jesteś za opróżnieniem tronu książęcego?”.
  3. Warianty odpowiedzi: „Za” oraz „Przeciw”.
  4. W głosowaniu wyborca będzie miał również możliwość oddania głosu pustego.

Art. 2

 

Wykaz obywateli uprawnionych do udziału znajduje się w załączniku do postanowienia.

Art. 3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz obywateli uprawnionych do wzięcia udziału w referendum:

(—) diuk Prokrustes
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny