Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 12133 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2021 r.

Zarządzenie Regenta

w sprawie zmiany zarządzenia o organach pomocniczych i doradczych Księcia

Art. 1

W art. 2 , ust. 1  Zarządzenia Księcia w sprawie organów pomocniczych i doradczych Księcia z dnia 23 listopada 2020 r. dodaje się punkt czwarty o treści "Nadwornego Kotmistrza".

 

Art. 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) diuk Prokrustes
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny