Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 12179 [X]

Grodzisk, dnia 3 maja 2021 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzamy, że w związku ze zrzeczeniem się obywatelstwa obywatelstwo utracił/a:

  1. Brunon Krasnodębski (AH160)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Antoni Kacper wicehrabia Burbon-Conti
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny