Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 12256 [X]

Grodzisk, dnia 5 czerwca 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,
książę Sarmacji, król Hasselandu, etc.,

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzamy, że w związku ze zrzeczeniem się obywatelstwa obywatelstwo utracił/a:

  1. Natasha von Sarm a la Triste (AH320)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Arkadiusz Maksymilian.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny