Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 12258 [X]

Grodzisk, dnia 8 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie ustanowienia medalu koronacyjnego

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża

w związku z uroczystą koronacją, na podstawie art. 21 Rozporządzenia Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych z dnia 2 maja 2018 roku
stanowimy co następuje:

§ 1.

Ustanawia się wzór Medalu Koronacyjnego Arkadiusza Maksymiliana, który to określa załącznik numer jeden ninijszego Zarządzenia.

§ 2.

Ustanawia się wzór baretki Medalu Koronacyjnego Arkadiusza Maksymiliana, który to określa załącznik numer dwa niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Medal Koronacyjny otrzymuje każda osoba obecna na uroczystościach naszej koronacji w dniu 29 maja 2021 roku lub każda osoba, która pozostawiła wpis w Pamiątkowej Księdze Koronacyjnej. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1

Wzór Medalu Koronacyjnego

 

Załącznik nr 2

Wzór baretki Medalu Koronacyjnego

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny