Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduRozporządzenia Lordów — jednolite, poz. 12263 [X]

Angemont, dnia 12 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie likwidacji lokacji Bèi Hǎ- Bāowéi

Art. 1.

Działając na podstawie Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy - Prawo Lokacyjne, art.13 ust. 2,

likwiduje się

lokację Bèi Hǎ- Bāowéi na południowej części wyspy Morada, zarządzaną przez Adama van der Choheln Gilberta I (AH175), wobec stwierdzonego braku aktywności z nią związanego od momentu jej powołania, a więc zdecydowanie wykraczającego poza ustawowy zakres trzech miesięcy.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po opublikowaniu.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa lokacyjnego, od niniejszego aktu służy Lordowi Namiestnikowi lokacji prawo odwołania do Trybunału Koronnego na podstawie odrębnych przepisów, w ciągu 7 dni od wydania rozporządzenia.

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny