Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduRozporządzenia Lordów — jednolite, poz. 12264 [X]

Angemont, dnia 12 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie likwidacji lokacji Jĭng bù

Art. 1.

Działając na podstawie Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy - Prawo Lokacyjne, art.13 ust. 2,

likwiduje się

lokację Jĭng bù na północnej części wyspy Kortyliena, zarządzaną przez Konrada Einsiedlera von Hippogriffa (AG804), wobec stwierdzonego braku aktywności z nią związanego od momentu jej powołania, a więc  wykraczającego poza ustawowy zakres trzech miesięcy.

Rozporządzenie w sprawie utworzenia lokacji nie zostało opublikowane wobec problemów technicznych.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po opublikowaniu.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa lokacyjnego, od niniejszego aktu służy Lordowi Namiestnikowi lokacji prawo odwołania do Trybunału Koronnego na podstawie odrębnych przepisów, w ciągu 7 dni od wydania rozporządzenia.

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny