Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Dziennik PrawOczekujące na klasyfikację, poz. 12272 [X]

Grodzisk, dnia 11 lipca 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania wsi lennych

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

z okazji jubileuszu dwudziestej rocznicy powstania Królestwa Hasselandu dla uhonorowania tych, którzy Go budują i rozwijają 

stanowimy co następuje: 

 

§ 1.
PO 1 WSI LENNEJ OTRZYMUJE:

 1. Brunon Krasnodębski (AH160)

 

§ 2.
PO 2 WSIE LENNE OTRZYMUJĄ:

 1. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232)
 2. Avril von Levengothon (A7169)
 3. Fatima von Chamier-Gliszczyńska (AH321)

 

§ 3.
PO 3 WSIE LENNE OTRZYMUJĄ:

 1. Konrad von Chamier-Gliszczyński (AH174)
 2. Janusz Zabieraj (AH077)

§ 4.
PO 4 WSIE LENNE OTRZYMUJE:

 1. Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek (AG541)

 

§ 5.
PO 5 WSI LENNYCH OTRZYMUJĄ:

 1. Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916)
 2. Piotr de Zaym (A1225) 

§ 6.

 

Dla ustalenia progów, uprawniających do nadania wsi lennych dokonuje się następujących ustaleń i obliczeń:

 1. liczba szlachty wynosi: 27,
 2. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 1 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 145,
 3. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 2 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 112,
 4. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 3 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 65,
 5. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 4 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 50,
 6. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 5 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 34,
 7. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 6 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 26,
 8. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 7 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 25,
 9. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 8 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 19,
 10. szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 9 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 3.

§ 7. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny