Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 1852 [X]

Grodzisk, dnia 14 października 2007 r.

Zarządzenie Wojewody Koronnego nr 2/2007

o powołaniu Taoiseacha Scrios atha Morvan (uchylony)

Artykuł 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym, z dnia 1 czerwca 2007 roku, odwołuję ze stanowiska Taoiseacha Scrios atha Morvan Pana Jakuba Wąż-Radetzky'ego oraz powołuję na stanowisko Taoiseacha Scrios atha Morva Pana BARTOSZA JANICZEK-CHOJNACKIEGO.

Artykuł 2.

Zarządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz von Thorn-C*****ski
Wojewoda Koronny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny