Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 1989 [X]

Grodzisk, dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Izby Poselskiej

o zmianie regulaminu Izby Poselskiej (uchylony)

Art. 1

1. Do art. 6 dodaje się ustęp 3. w brzmieniu 'Pierwsze czytanie zostaje rozpoczęte w terminie nie dłuższym niż 10 dni od zgłoszenia projektu do Laski Marszałkowskiej'.

2. Do art. 6 dodaje się ustęp 4. w brzmieniu 'Drugie czytanie zostaje rozpoczęte w terminie nie dłuższym niż 24 godziny po zakończeniu pierwszego czytania'.

Art. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Andrzej Dzikowski,
Marszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny