Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 224 [X]

Grodzisk, dnia 26 listopada 2005 r.

Uchwała Izby Poselskiej

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie wydania dekretu z mocą ustawy

Izba Poselska, uznając zasadność kontynuowania reformy sarmackiego samorządu terytorialnego mającej na celu zbudowanie jednostek samorządu terytorialnego o odpowiednim potencjale i zdolnych skutecznie zaspokajać potrzeby ich wspólnot samorządowych, wyraża pozytywną opinię w przedmiocie wydania przedstawionego Izbie Poselskiej dnia 21 listopada 2005 r. projektu Dekretu z mocą ustawy o zmianie Dekretu z mocą ustawy o prowincjach.

(—) Iulius bnt Cezar,
Marszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny