Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2316 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2008 r.

Zarządzenie Wojewody Koronnego nr 1/2008

o powołaniu urzędu Rzecznika Wojewody Koronnego (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 8 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z dnia 1 czerwca 2007 roku, powołuję urząd Rzecznika Wojewody Koronnego.

§ 2.

Zarządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Marietta von Thorn-Wołyńczyk,
Wojewoda Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny