Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 2365 [X]

Grodzisk, dnia 27 lutego 2008 r.

Uchwała Izb Połączonych

Zmiana Regulaminu Izb Połączonych

Art.1.

  Art. 4 ust.2 Regulaminu Izb Połączonych z dnia 25 listopada 2007 r. przyjmuje brzmienie: "Niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich opinii lub po upływie pięciu dni od dnia skierowania projektu do konsultacji, Marszałek kieruje projekt do pierwszego czytania, załączając do projektu wyniki przeprowadzonych konsultacji."

Art.2.

  Dokonuje się skreślenia art. 5 ust.1 pkt. 1 Regulaminu Izb Połączonych z dnia 25 listopada 2007 r.

Art.3.

  Art. 5 ust. 2 Regulaminu Izb Połączonych z dnia 25 listopada 2007 r. przyjmuje brzmienie: "Pierwsze czytanie projektu ustawy trwa od pięciu do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Art.4.

 1. Art. 4. ust. 1. przyjmuje brzmienie: "Marszałek niezwłocznie po otrzymaniu projektu ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 3 ust. 4, zawiadamia opinię publiczną o treści projektu oraz umieszcza go na forum Izb Połączonych, w dziale konsultacje"
 2. Art.4. ust. 1. pkt. 1. przyjmuje brzmienie "W konsultacjach społecznych odbywających się poprzez forum izby senatorskiej mogą brać udział: Książę, Minister właściwy do spraw kierowania Rządem, głowy krajów Korony i prowincji Księstwa Sarmacji, przedstawiciele partii politycznych."
 3. Skreśla się art.4.ust.1.pkt.2,3,4.

Art.5.

  Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Izby Połączone.

(—) Michał Ł..
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny