Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 2592 [X]

Grodzisk, dnia 26 kwietnia 2008 r.

Uchwała Izby Poselskiej

o zmianie uchwały IP w sprawie powołania Komisji Prac Legislacyjnych (uchylony)

Art. 1.

W Uchwale Izby Poselskiej z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Prac Legislacyjnych dokonuje się następujących zmian:

  1. Art. 3 pkt a ("posłowie, a także senatorowie z doświadczeniem prawniczym, którzy zgłoszą do niej akces, jako członkowie") przyjmuje brzmienie:
    "posłowie oraz senatorowie, którzy zgłoszą do niej akces, jako członkowie".
  2. Art. 4 ("Komisja wybiera przewodniczącego spośród posłów. O ile Komisja tego nie uczyni, przewodniczącego powołuje Marszałek Izby Poselskiej. Przewodniczący może powołać wiceprzewodniczącego spośród członków Komisji.") przyjmuje brzmienie:
    "Komisja wybiera przewodniczącego spośród posłów i senatorów. O ile Komisja tego nie uczyni, przewodniczącego powołuje Marszałek Izby Poselskiej. Przewodniczący może powołać wiceprzewodniczącego spośród członków Komisji."

Art. 2.

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias,
Marszałek Izby Poselskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny