Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 26 [X]

Grodzisk, dnia 13 maja 2004 r.

Uchwała Izby Senatorskiej nr 1

— Regulamin Izby Senatorskiej (uchylony)

Art. 1.

Pracami Izby Senatorskiej kieruje Marszałek Izby Senatorskiej.

Art. 2.

Marszałek Izby Senatorskiej przeprowadza głosowanie nad projektem uchwały najpóźniej w terminie trzech dni od chwili zgłoszenia wniosku o zarządzenie głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.

Art. 3.

Czas głosowania określa Marszałek Izby Senatorskiej. Głosowanie nie może trwać krócej, niż trzy dni oraz dłużej, niż siedem dni.

Art. 4.

Marszałek Izby Senatorskiej może skrócić głosowanie, jeżeli przed upływem terminu przewidzianego na głosowanie swoje głosy oddała wymagana dla przyjęcia lub odrzucenia projektu uchwały większość senatorów i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych senatorów rozstrzygnięcie Izby Senatorskiej uległo zmianie.

Art. 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Krzysztof hr. Kowalczykowski
Marszałek Izby Senatorskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny