Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 260 [X]

Grodzisk, dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwała Izby Poselskiej

— zasady protokołu

§ 1.

Wysyłając nowy list do Izby Poselskiej, należy stosować na wstępie formę grzecznościową „Panie Marszałku, Wysoka Izbo”.

§ 2.

Wysyłając na forum Izby Poselskiej list skierowany do osoby niebędącej posłem, należy stosować powyższe zwroty, poprzedzone frazą „Wasza Książęca Wysokość”, „Szanowny Panie Kanclerzu/Ministrze” lub inną, odpowiednią — w zależności od adresata.

§ 3.

Wysoce wskazane jest, aby listy kierowane na forum Izby Poselskiej posiadały poprawną formę językową, a więc, aby nie zawierały błędów ortograficznych ani gramatycznych, a także aby wszelkie wnioski były uzasadniane w sposób należyty i nie ograniczały się jedynie do krótkich haseł.

§ 4.

Niedopuszczalne jest używanie na forum Izby Poselskiej określeń urągających zasadom decorum zarówno w odniesieniu do posłów lub zgłoszonych przez nich wniosków, propozycji czy projektów, jak i do innych funkcjonariuszy państwowych, mieszkańców Księstwa czy przedstawicieli państw obcych.

§ 5.

Odwołując się do innych osób w swoich wypowiedziach, należy używać w odniesieniu do nich formy „Pan” lub odpowiednich tytułów szlacheckich i
arystokratycznych (nawet, jeżeli jest się z tymi osobami na stopie prywatnej), ich imion i nazwisk lub pseudonimów oraz pełnionych przez nich funkcji — jeżeli dotyczy — np.

§ 6.

Na końcu wypowiedzi należy się podpisać, używając imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz — przynajmniej — ugrupowania politycznego, które się reprezentuje (jeżeli dotyczy), np. Ryszard Nowak (Partia Postępu i Tradycji).

(—) Kryspin bar. Bober,
Wicemarszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny