Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 2624 [X]

Grodzisk, dnia 2 maja 2008 r.

Apel Izby Poselskiej

w sprawie powoływania i odwoływania namiestników pro tempore

My, Izba Poselska Księstwa Sarmacji, w trosce o dobro sarmackich krajów i prowincji, przyjmujemy niniejszy apel, aby nakreślić ramy, jakimi kieruje się Kanclerz powołujący i odwołujący namiestników pro tempore.

  1. Kanclerz Rządu Księstwa Sarmacji powoływać będzie namiestnika pro tempore kierując się zdrowym rozsądkiem.
  2. Kanclerz, powołując i odwołując namiestnika pro tempore, nie będzie kierował się partykularnym interesem, lecz dobrem samorządu i całej Rzeczpospolitej Sarmackiej.
  3. Namiestnikiem pro tempore zostaje osoba aktywna, odpowiedzialna, której leży na sercu dobro swojej Małej Ojczyzny i ma wizję prowadzenia swojego Kraju.
  4. Odwołanie namiestnika pro tempore nie będzie zależało od jego przynależności politycznej i poglądów, a faktycznego zakończenia jego misji.
  5. Kanclerz Rządu Księstwa Sarmacji, jako osoba dbająca o dobro całej Rzeczpospolitej, przed odwołaniem i powołaniem namiestnika pro tempore będzie zasięgał opinii organów stanowiących prowincji, jako przedstawicieli obywateli zamieszkujących dany samorząd.

(—) Krzysztof St. M. Konias,
Marszałek Izby Poselskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny