Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2691 [X]

Grodzisk, dnia 28 maja 2008 r.

Rozporządzenie Sołtysa Wsi Nadzieja nr 1/2008

o działalnościach gospodarczych (uchylony)

Art. 1

Założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa na terenie wsi Nadzieja wymaga zgody Sołtysa.

Art. 2.

1.Wniosek o prowadzenie przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem należy wysłać na adres Sołtysa.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) opis przedsiębiorstwa,
2) dokładny opis zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska wynikających z prowadzenia danego przedsiębiorstwa,
3) kilkuzdaniowe uzasadnienie postanowienia ulokowania przedsiębiorstwa w Nadziei.
3. Sołtys rozpatruje wniosek w ciągu siedmiu dni roboczych.
4. Sołtys ma prawo odrzucić wniosek bez podania przyczyny.
5. Decyzja Sołtysa jest ostateczna i Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania.

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Calisto Kami-Chojnacka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny