Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 3156 [X]

Grodzisk, dnia 7 listopada 2008 r.

Uchwała Izby Senatorskiej

o zmianie Regulaminu Izby Senatorskiej

Art. 1.

W Uchwale Izby Senatorskiej — Regulaminie Izby Senatorskiej z dnia 24 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 8 ust. 4 („Komisja wybiera i odwołuje swojego przewodniczącego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 pkt 5. Do przewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 2 pkt 1, 7 i 9 oraz art. 9”) otrzymuje brzmienie „Komisja wybiera i odwołuje swojego przewodniczącego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 pkt 5. Do przewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 2 pkt 1, 7 i 9 oraz art. 10”;
 2. Art. 9 staje się art. 10, a dotychczasowy art. 10 staje się art. 11;
 3. Dodaje się art. 9 o tytule „Komisja Etyki Senatorskiej”, w brzmieniu:
  1. Komisja Etyki Senatorskiej:
   1. uchwala oraz interpretuje w sposób wiążący na przyszłość Zasady Etyki Senatorskiej,
   2. może zwrócić senatorowi uwagę lub udzielić senatorowi upomnienia w przypadku naruszenia przez niego Zasad Etyki Senatorskiej,
   3. opiniuje wnioski o wyrażenie przez Izbę Senatorską zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej.
  2. W skład Komisji Etyki Senatorskiej wchodzi trzech senatorów.
  3. W pracach Komisji Etyki Senatorskiej nie bierze udziału członek Komisji, którego sprawa jest rozpatrywana; w takim przypadku Marszałek powołuje członka Komisji ad interim.
  4. Pozostałe przepisy regulaminu dotyczące komisji stosuje się odpowiednio.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny