Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 324 [X]

Grodzisk, dnia 15 marca 2006 r.

Ogłoszenie

w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu (uchylony)

Na podstawie art. 10 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji o wyborze Burmistrza Miasta Koronnego Soli z dnia 14 stycznia 2006 r., w związku ze skreśleniem z listy kandydatów Pana Andrzeja Dzikowskiego na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 powołanego dekretu, stwierdzam wybór Pana ADAMA GABRIELA GRZELĄZKI na urząd Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny