Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 3499 [X]

Grodzisk, dnia 9 marca 2009 r.

Uchawła Izby Poselskiej

w sprawie zmiany regulaminu Izby Poselskiej

Art. 1.

Skreśla się Art. 3 ust.6 Regulaminu Izby Poselskiej, w brzmieniu "Marszałek powołuje Wicemarszałka w ciągu dziesięciu dni od daty wyboru."

Art. 2.

art.5.ust.1 przyjmuje brzmienie:

Pierwsze czytanie projektu ustawy lub uchwały obejmuje:

    a. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,

    b. debatę nad projektem z udziałem Księcia, posłów i przedstawicieli domen,

    c. zgłaszanie poprawek do projektu przez Księcia, posłów i przedstawicieli domen — w przypadku gdy projekt stwarza taką możliwość,

    d. wprowadzanie przez wnioskodawcę autopoprawek do projektu.

Art. 4.

W art. 9 zmienia się każde wystąpienie słowa "poseł" na "poseł lub przedstawiciel domeny" w odpowiedniej formie.

Art. 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w dzienniku praw

Michał diuk Ł.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny