Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Hrabstwo GelloniiUstawy Sejmiku i edykty Namiestnika, poz. 367 [X]

Krez, dnia 6 kwietnia 2006 r.

Ustawa Hrabstwa Gellonii

o Ciepłym i Puchatym

Art. 1 "Bajka o Ciepłym i Puchatym"

W pewnym miecie wszyscy byli zdrowi i szczęliwi. Każdy z jego mieszkańców, kiedy się urodził, dostawał woreczek z Ciepłym i Puchatym, które miało to do siebie, że im więcej rozdawało się go innym, tym więcej przybywało. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali się nawzajem Ciepłym i Puchatym wiedząc, że nigdy go nie zabraknie. Matki dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, kiedy wracały do domu. Mężowie i żony wręczali je sobie na powitanie, po powrocie z pracy, przed snem. Nauczyciele rozdawali w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie, znajomi przy każdym spotkaniu. Nawet groźny szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z Ciepłym i Puchatym. Jak już mówiłem, nikt tam nie chorował i nie umierał, a szczęcie i radoć mieszkały we wszystkich rodzinach.

Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania ludziom leków i zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęciom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie zarobi, więc postanowiła działać. Poszła do jednej młodej kobiety i w najgłębszej tajemnicy powiedziała jej, żeby nie szafowała zbytnio swoim Ciepłym i Puchatym, bo się skończy, i żeby uprzedziła o tym swoich bliskich.Kobieta schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego namówiła męża i dzieci. Stopniowo wiadomoć rozeszła się po całym miecie., ludzie poukrywali Ciepłe i Puchate, gdzie kto mógł. Wkrótce zaczęły się tam szerzyć różne choroby i nieszczęcia, coraz więcej ludzi zaczęło umierać. Czarownica z początku cieszyła się bardzo, drzwi jej domu na dalekim przedmieciu nie zamykały się. Lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili coraz rzadziej.Zaczęła więc sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był to wprawdzie nie najlepszy - ale zawsze jaki kontakt. Ludzie już nie umierali tak szybko, jednak ich życie toczyło się wród chorób i nieszczęć.

I byłoby tak może do dziś, gdyby do miasta nie powróciła pewna kobieta, która nie znała argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi garciami obdarzać Ciepłym i Puchatym dzieci i sąsiadów. Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo chcieli brać bali się, że będą musieli oddawać. Ale kto by tam upilnował dzieci ! Brały, cieszyły się i kiedy jedno z drugim powyciągały ze schowków swoje woreczki i znów jak dawniej zaczęły rozdawać. Jeszcze nie wiemy, czym skończy się ta bajka. Jak będzie dalej zależy bowiem od ciebie.

Art. 2

 1. Prowincja Gellonia otacza troską wszystkich mieszkańców Księstwa Sarmacji, a szczególnie tych którzy zdecydują się zamieszkać w jej granicach.
 2. Każdy mieszkaniec prowincji czyni wszelkie wysiłki aby dzielenie się Ciepłym i Puchatym stało się nieodłączną częcią jego życia.
 3. "Ciepłe i puchate" uznaje się za jeden z symboli prowincji Gellonia.
 4. Dzień 1 Czerwca ogłasza się więtem "Ciepłego i Puchatego".
 5. Ustanawia się Medal Ciepłego i Puchatego, zwany dalej Medalem.

Art. 3 Medal Ciepłego i Puchatego

 1. Medal Ciepłego i Puchatego przyznaje jednogłośnie komisja powoływana przez Namiestnika lub Premiera Hrabstwa Gellonii.
 2. W skład komisji wchodzi organ ją powołujący oraz dwie wybrane przez niego osoby.
 3. Obradom Komisji przewodniczy organ powołujący.
 4. Obrady Komisji są tajne.
 5. Wzór graficzny Medalu określa edykt Namiestnika.
 6. Przyznaniu Medalu towarzyszy zawsze nagroda finansowa w wysokości aktualnej bezzwrotnej pomocy finansowej dla nowych mieszkańców Księstwa.
 7. Medal jest przyznawany w dniach świąt gellońskich, narodowych oraz religijnych, jednorazowo nie więcj niż jednej osobie.
 8. Medal można otrzymać tylko raz.
 9. Medal może zostać odebrany na podstawie jednogłośnej decyzji komisji w składzie takim, przez jaki medal danej osobie został przyznany, w przypadku rażącego odejścia od ciepła i puszystości.

Art. 4

 1. Władze prowincji Gellonia zobowiązują się odnowić Wielką Księgę "Ciepłego i puchatego".

Art. 5

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Wielka Księga "Ciepłego i Puchatego" zostanie otwarta w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia ustawy.
(—) Maciej hr. Poleszczyk
Namiestnik Hrabstwa Gellonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny